دانلود نمونه طرح کرامت چهارم ابتدایی مهارت تفکر واحد کار فکر خلاق به صورت کامل و آماده برای معلمان و دانش آموزان پایه چهارم

دانلود نمونه طرح کرامت چهارم ابتدایی مهارت تفکر واحد کار تفکر خلاق به همراه نمونه دفتر طرح کرامت درباره مهارت تفکر واحد کار تفکر خلاق

این دانلود نمونه طرح کرامت چهارم ابتدایی با موضوع مهارت تفکر واحد کار تفکر خلاق کمک بسیار شایانی در خودشناسی دانش آموزان و رفتارهای شایسته آنها در جامعه می نماید و به صورت فایل های آماده ایست که در کلاس قابلیت اجرایی دارد.و در ۲۸  صفحه گرد آوری شده است.از اهمیت طرح کرامتمهارت تفکر واحد کار تفکر خلاق می توان به شناخت دانش آموزان درباره خود و خدای خویش و زندگی با کیفیت و کردار درست در جامعه است.

دانلود نمونه طرح کرامت چهارم ابتدایی مهارت تفکر واحد کار تفکر خلاق از بخش های زیر تشکیل شده است:

  1. آیاتی چند از قرآن پیرامون موضوع مهارت تفکر واحد کار تفکر خلاق
  2. سخنان ائمه و احادیث معتبر درباره موضوع مهارت تفکر واحد کار تفکر خلاق
  3. داستان های جذاب درباره موضوع مهارت تفکر واحد کار تفکر خلاق
  4. صحبت و مباحثه و گفت و شنود درباره موضوع مهارت تفکر واحد کار تفکر خلاق
  5. اشعار و طنز و لطیفه درباره موضوع مهارت تفکر واحد کار تفکر خلاق
  6. مشارکت و کار گروهی درباره موضوع مهارت تفکر واحد کار تفکر خلاق
  7. نگارش دفتر و کاربرگ درباره موضوع مهارت تفکر واحد کار تفکر خلاق

سورپرایز شما دانش آموز و آموزگار عزیز این است که به همراه این فایل پکیج نمونه دفتر طرح کرامت به همراه تزیین دفتر و نقاشی طرح کرامت پیرامون موضوع مهارت تفکر واحد کار تفکر خلاق به شما اهدا میگردد.

پکیج سورپرایز شما شامل موارد زیر است :

۱.     نمونه مدل دفترو نمونه دفتر طرح کرامت جهت پرکردن

۲.     تزیین دفتر طرح کرامت در مقطع دبستان

۳.     نقاشی های طرح کرامت در مقطع دبستان

۴.     گزارش تخصصی درباره اهمیت طرح کرامت و اجرا در کلاس

۵.     مقاله طرح کرامت پیرامون شایستگی های کسب شده در رابطه با طرح کرامت

۶.     تجربییات سنجش و ارزشیابی و تجارب تربیتی  با موضوع طرح کرامت

سایت بانک فایل پژوهشی معلمان بهترین انتخاب برای طرح کرامت ابتداییبا تشکر / هویت برند - ادریس