عشق زیباست اما غم دارد
عشق زیباست اما دل را می سوزاند
عشق زیباست اما نفسهای خسته ، دیگر تاب تحمل غمش را ندارد
عشق زیباست اما دیوانگی هم عالمی دارد
عشق تار و پود شكسته قلب را جلا می دهد
عشق قلب بیقراری را طوفانی می كند
عشق تنها امید قلب یك عاشق است
عشق مقامی بس عظیم و والا دارد
عشق معنای تمام زندگی یك عاشق است
عشق دل را بیقرار می كند و چشم را گریان
چشم هایی كه برای عشق ، اشك می ریزند ، بسیار مقدس هستند
عشق صدای تیك تاك قلب عاشق است
قلبی كه هر لحظه احساس می كند در حال خاموش شدن است
عشق صدای نبض زندگی است
زندگی و دار و ندار یك عاشق ، در عشقش خلاصه می شود
ای كاش معنای واقعی عشق را درك می كردیم
ای كاش هر لحظه ای با عشق نفس می كشیدیم
ای كاش فاصله ها را با رنگ زیبای عشق ، زیباتر می دیدیم
ای كاش عشقی وجود داشت كه هیچگاه از بین نمی رفت
ای كاش تمام عشقهایمان جاودان بود و زیبا
ای كاش زیبایی و پاكی عشق را درك می كردیم
عشق زیباست به زیبایی و پاكی یك نگاه ساده
عشق مقدس است به تقدس یك قلب عاشق و شیدا
عشق تكان دهنده است حتی اگر یك عشق خیالی باشد
حتی اگر سكوتی بس عظیم در آن نهفته باشد
عشق زیباست حتی اگر تنها یادگار از عشق ، حسرت جدایی باشد
عشق دوست داشتنی است حتی اگر زیر بار غم عشق ، شكسته شویم
عشق مقدس است حتی اگر رویایی بیش نباشد
ای كاش می شد حرف یك عاشق رااز نگاهش خواند
و صدای قلب بیقرارش را شنید
عشق را دوست دارم حتی اگر عاشق بودنم جرمی بیش نباشد
و عشق صدای فاصله هاست